رویدادها

‫رویدادها ‫

‫رویدادهای گذشته ، هرکدام نگاره یا تصویری از زندگی را یاد آوری میکنند.

‫رویداد ها تکه هائی از زندگی هستند ، تکه هائی که زندگی فردی را شامل

بوده اند ، ‫ یا تکه هائی از گذر های اجتماعی را نشان میدهند.

 آنها گاهی شیرین و گاه ناخوشایند هستند.

15.07.2008 

 

 

/ 1 نظر / 117 بازدید
اسمان

[گل][گل][گل] [گل] [گل][گل][گل][گل]